opoziv

 • Pravo na povlačenje

  Potrošač je svaka fizička osoba koja zaključi pravni posao u svrhe koje pretežno nisu niti komercijalne niti njihove neovisne profesionalne aktivnosti.

  Pravo na povlačenje

  Imate pravo otkazati ovaj ugovor u roku od četrnaest dana bez navođenja razloga. Razdoblje otkazivanja je četrnaest dana od dana kada ste vi ili treća strana koju ste imenovali, a ne prijevoznik, uzeli posjed posljednje djelomične pošiljke ili posljednjeg predmeta. Da biste ostvarili svoje pravo na odustajanje, morate nas obavijestiti (Herr Einzelunternehmen, Dr.- Walter-Bruch-Str. 7, 66606 Sankt Wendel, telefonski broj: 068519981461, e-adresa: gabriel.hiciu@fahrzeugfolierung-saar.de) putem jasne Izjava (npr. Pismo poslano poštom, faksom ili e-poštom) o vašoj odluci da odustanete od ovog ugovora. U tu svrhu možete koristiti priloženi obrazac za povlačenje, ali to nije obvezno. Također možete koristiti obrazac za povlačenje ili drugu jasnu izjavu na našoj web stranici https://key-snap-holder.myshopify.com/pages/widerruf ispunite i predajte elektroničkim putem. Ako iskoristite ovu opciju, odmah ćemo vam poslati potvrdu (npr. E-poštom) o primitku takvog opoziva. Da biste ispoštovali rok za otkazivanje, dovoljno je da pošaljete obavijest o ostvarivanju prava na otkaz prije isteka razdoblja otkazivanja.

  Posljedice povlačenja

  Ako odustanete od ovog ugovora, dat ćemo vam sve uplate koje smo od vas primili, uključujući troškove isporuke (s izuzetkom dodatnih troškova koji nastaju odabirom druge vrste isporuke od najjeftinije standardne dostave koju mi nudimo imati), koji će se otplatiti odmah, a najkasnije u roku od četrnaest dana od dana kada smo dobili obavijest o vašem otkazivanju ovog ugovora. Za ovu otplatu koristit ćemo ista sredstva plaćanja koja ste koristili za prvotnu transakciju, osim ako s vama nije izričito dogovoreno nešto drugo; Ni u kojem slučaju neće vam biti naplaćene naknade za ovu otplatu. Otplatu možemo odbiti dok ne vratimo robu ili dok ne dostavite dokaze da ste je vratili, ovisno o tome što je ranije. Robu nam morate vratiti ili predati odmah, a u svakom slučaju najkasnije četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o otkazivanju ovog ugovora. Rok se poštuje ako robu pošaljete prije isteka razdoblja od četrnaest dana. Snosite izravne troškove povrata robe. Svaki gubitak vrijednosti robe morate platiti samo ako je taj gubitak vrijednosti posljedica rukovanja robom koja nije potrebna za provjeru prirode, svojstava i funkcionalnosti robe.
 • Isključenje ili prerano istek prava na odustajanje

  Pravo na odustajanje ne odnosi se na ugovore

  - za isporuku robe koja nije montažna i za čiju je proizvodnju presudan individualni odabir ili određivanje od strane potrošača ili koja je jasno prilagođena osobnim potrebama potrošača;
  - za isporuku robe koja se može brzo pokvariti ili čiji bi rok valjanosti brzo bio premašen;
  - za isporuku alkoholnih pića čija je cijena ugovorena prilikom sklapanja ugovora, ali koja se može dostaviti najranije 30 dana nakon zaključenja ugovora i čija trenutna vrijednost ovisi o kolebanjima na tržištu na koje poduzetnik nema utjecaja;
  - za dostavu novina, časopisa ili časopisa, osim pretplatničkih ugovora.

  Pravo odustajanja prerano istječe u slučaju ugovora

  - za dostavu zapečaćene robe koja nije prikladna za povratak iz razloga zdravstvene zaštite ili higijene ako je njezin pečat uklonjen nakon isporuke;
  - za isporuku robe ako je nakon isporuke bila neodvojivo pomiješana s drugom robom;
  - za isporuku audio ili video zapisa ili računalnog softvera u zatvorenoj ambalaži, ako je pečat uklonjen nakon isporuke.
 • Obrazac za povlačenje

  (Ako želite otkazati ugovor, ispunite ovaj obrazac i pošaljite ga natrag.)


  Gosp
 • Gabriel Hiciu
 • Dr.-Walter-Bruch-Str. 7.
  66606 Sankt Wendel

  Adresa e-pošte: info@keysnapholder.de


  - Ja / mi (*) ovim putem opozivamo ugovor koji smo zaključili ja / mi (*) o kupnji sljedeće robe (*)

  - Naručeno (*) / primljeno (*)

  - Ime potrošača (potrošača)

  - adresa potrošača (potrošača)

  - Potpis potrošača (potrošača) (samo ako je obaviješten na papiru)

  - datum
  ---------------------------------------
  (*) Izbrišite tamo gdje nije primjenjivo.

  Izvor: www.ra-plutte.de/widerrufsbelehrung-generator/